8.0. Header DirectXRay

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  DirectXRay >

8.0. Header DirectXRay

Anvendelse af DirectXRay

 

Først vælges Digora i stamdata – Indstillinger – Interfaces - Digital Røntgen

 

 

Når en patient læses ind i al dente vil der på Digital-Røntgen knappen i topbjælken blive vist, hvor mange billeder, der findes i Digora på den
valgte patient.

 

 

 

Et klik på knappen åbner Digora programmet.

 

 

Læses patienten ind i journalen, vil der, hvis der findes digitale røntgenbilleder, findes en ekstra knap med teksten ’Alle’ umiddelbart til
højre for tandgrafikken.

 

Klik på denne knap for at få en oversigt over patientens digitale røntgenbilleder.

 

 

Vælg et billede fra billedlisten ved at klikke på billedet.

 

I rammen Sæt link i al dente til kan man nu markere den tand eller optagelsestype, som billedet skal linkes til ved blot at klikke på knappen
for tand nummeret, BWM eller BWP for Bitewings (molar / præmolar), Orthopan, profilrøntgen, håndrøntgen eller ’Intaroral’ (for optagelser med
intraoralkamera).

 

I feltet Diagnose kan der indtastes en diagnose. Diagnosen opdateres med det samme i Digoras database.

 

Når vinduet lukkes vil der i al dentes journal ses et lille røntgen-ikon ved de tænder, der er linket til et røntgenbillede.

 

Er der billeder linket til en af de andre optagelsestyper, vil der vises en knap for de pågældende billedtyper til højre for tandgrafikken.

 

 

Hvis der dobbeltklikkes på en tand med et røntgen-ikon, åbnes billedet direkte.

 

 

Der kan indtastes diagnose i feltet under billedet. Diagnosen opdateres også her med det samme i Digora databasen.

 

Billedet er fuldt skalerbart. Størrelsen ændres ved at ’trække’ i rammen med musen. Desuden kan billedets kontrast og intensitet ændres med
skydeknapperne til højre for billedet.

 

Billedet kan spejles horisontalt og vertikalt med knapperne 

 

Desuden er der mulighed for et par enkelte billedmanipulationer med  knappen, der viser billedet som et negativ, eller  ,
der viser billedet som et relief.

 

Ønsker man at forstørre et bestemt område af billedet, trækker man blot med musen en firkant omkring det område, der skal forstørres.

 

 

 

Et højreklik på billedet sætter billedet og udsnittet tilbage til original tilstanden.

NB! Ændringer i f.eks. intensitet og kontrast, der foretages her påvirker ikke det originale billede. Er der mere end ét billede relateret til en tand,
vises antallet af billeder i røntgen-ikonet.

 

   

 

Hvis der dobbeltklikkes på tanden vises her et lille vindue med en liste over de billeder, der findes af tanden, hvor det nyeste billede står øverst..

Ved at dobbeltklikke på det ønskede billede, åbnes det valgte billede.

 

Ikke tandrelaterede billeder – Orthopan, Bitewings, profiloptagelser, håndrøntgen eller intraorale billeder - åbnes ved at klikke en af knapperne til
højre for tandgrafikken.

 

Det er muligt åbne et ubegrænset antal billeder samtidigt (kun begrænset af plads på monitoren), og man kan indtaste normalt i al dente, selv
om der er billeder på skærmen. Billederne vil dog altid ligge øverst på skærmen.

 

Billederne lukkes automatisk, når journalen forlades, eller når der indlæses en anden patient.