2.0. Header-Økonomi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Økonomi > Posteringsark > Funktioner >

2.0. Header-Økonomi

Bank/giro fil                                                                                                Klik for PDF vejledning

                                                                                                 Klik her for video

 

Fil fra banken med debitorindbetalinger, kan indlæses i Økonomi - Posteringsark - Funktioner - Bank-/girofil - Indlæs ny

 

2.1. bank giro

 

Vælg i Type, Bank.

Skriv filens placering og navn, eller klik på "Gennemse" og klik dig frem.

 

2.1. bankfil indlæs

Tryk OK, og indholdet af filen kan ses i nedenstående vindue.

 

Filer, Her gemmes alle indlæste bankfiler. De kan altid hentes frem igen også selvom filerne er slettet fra sin oprindelige placering.

I vinduet vises dato, debitor, navn, regningsnummer, evt. ratenr., saldo før og efter samt det indbetalte beløb.

I sidste kolonne vises status for indbetalingen.

Eks. Flueben betyder at indbetalingen er OK

! betyder, at der er fejl. Denne bliver ikke bogført, når der trykkes på knappen Bogfør. Disse skal bogføres manuelt.

 

2.2. bankfilstatus

Højreklik i vinduet for at udskrive.

 

Hvis man bliver afbrudt, mens man sidder med debitorindbetalinger, kan man sagtens lukke vinduet og gå tilbage senere.

 

Gå da i Økonomi - Posteringsark - Funktioner - Bank-/Girofil - Vis arkiv.

 

2.1. bankfil arkiv

 

Det samme vindue kommer frem, og der kan udskrives, bogføres mm.

 

Video: