2.0. Header-Økonomi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Økonomi > Kreditor >

2.0. Header-Økonomi

Betal faktura

 

Gå i Økonomi - Kreditor - vælg Regnskab

 

Der er 2 måder at betale en faktura på.

 

1) via kreditormodul

 

2) via posteringsark. Se afsnittet om K-kreditorpostering

 

Via kreditormodul klik på knappen 2.4. åben post

 

Ændre evt. Dato og Betalingskonto

Sæt flueben i Betal eller skriv et beløb i feltet Betaling.

Tryk OK

2.4. åben post betal

 

Betalingen kan tilbageføres fra 2.4. Konto