1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Regning >

1.0. Header Patienter

Check afregningsdiskette

 

Med knappen Check afregningsdiskette kan man kontrollere at de data der sendes til sygesikring eller kommune er konsistente.