9.0. Header Service og teknik

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Service og teknik > Teknisk support >

9.0. Header Service og teknik

Database

 

al dente er baseret på verdens mest åbne databasestruktur, den såkaldte SQL-platform.

 

9.2. Mysql

 

Det betyder at data altid kan trækkes ud til andre programmer uden andre omkostninger end de, som er forbundet med en normal overførsel
til andre programmer.

 

Vi anvender databasen MySQL der er kendt verden over, blandt mio. af brugere som stabil og meget udviklingsorienteret.

 

Dette har været forudsætningen for at vi kunne implementere den nye transaktionsstyring i databasen.

 

Transaktionsstyring betyder, at databaseopdateringer, der logisk hører sammen (f.eks. udskrift af regning – opdatering af åbne poster –
opdatering af finans) enten udføres komplet, eller også udføres de slet ikke. Sker der en fejl under "transaktionen" rulles alt tilbage til den
tilstand, der fandtes før transaktionen startede. Dette giver en høj grad af sikkerhed i databasen.

I daglig brug vil man ikke mærke nogen forskel efter omlægningen til transaktionsstyringen.

 

Kun i forbindelse med en genindlæsning af en tidligere datasikring, vil denne proces vare en del længere end tidligere.

 

 

Læs mere om MySQL på www.mysql.com.