2.0. Header-Økonomi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Økonomi > Debitorer >

2.0. Header-Økonomi

Kommune BUT

 

Alle patienter under 18, skal være i henholdsvis sygesikringsgruppe 3 eller 5.

Ved gr. 3 sendes hele regningen til den kommune der er anført på patientfanebladet.

Ved gr. 5 sendes 65% (eller det % tillæg der ellers er berettiget) til kommunen og de resterende betales af patienten.

Ved licitation, sendes der ingen regning.

Ved delvis licitation, sendes regning på de ydelser der ikke er omfattet af licitation.

 

Regninger til kommunen kan sendes elektronisk via al dente, eller udskrives på papir.

 

Beskrivelse af felterne:

 

Opret

Klik på 'Opret' for at oprette ny kommune. Kommunen SKAL vælges på listen, for at der bliver genereret et kommune kundenummer.

 

Gem

Klik på Gem, når der er foretaget ændringer.

 

EAN lokationsnummer

EAN lokationsnummeret er kommunens elektroniske 'adresse'.

Det er vigtigt, at EAN-nummeret registreres korrekt. Uden EAN-nummer kan der ikke sendes

regninger til kommunen, samt ved forkert EAN-nummer, kommer regningen ikke frem til den forventede afdeling.

 

BUT-65 tilskud

Indtast den procentsats, som kommunen betaler til BUT-65 patienter.

Patienten skal være registreret som 5 (BUT 65%) og selvom tilskuddet måske er 90%.

 

Tilskuddet bliver beregnet i henhold til den %sats der er anført i "BUT-65 tilskud" feltet på kommunen.

 

Kontakt ID

Nogle kommuner forlanger et 'kontakt-ID' på e-fakturaen. Bemærk, dette felt kommer ikke ud på papirregninger.

 

 

Optioner for afregning:

 

Rykker og betalingsbetingelser.

Der kan vælges, om der skal sendes rykkere, samt hvad betalingsbetingelser skal sættes til.

 

Afregn via månedlig samleopgørelse

Hvis denne option vælges, samles regningerne og udskrives ved månedens afslutning og kan sendes til et læs-ind-bureau.

Det er ikke muligt at sende en elektronisk samleregning, da e-fakturaer altid skal sendes

enkeltvis.

 

Bundtvis regningsudskrift

Denne option kan kun bruges i forbindelse med afregning via månedlig samleopgørelse, dvs. den

kan ikke anvendes, hvis man vælger at sende e-faktura direkte til kommunen. Har man valgt denne option, bliver alle regningerne udskrevet på papir,
når man køre sygesikringsafregning.

 

E-faktura

Vælges denne option vil regningen til kommunen sendes direkte i forbindelse med

regningsdannelsen. Der udskrives ikke noget, men regningen sendes straks via al dentes

postkasse til kommunen. Det er muligt at udskrive en papirkopi af regningen fra journalen, hvis dette ønskes.

 

Åben post på kommune

Vælges denne option vil regningen blive bogført direkte på kommunen og ikke på

patienten, dvs. eventuelle rykkere vil blive skrevet til kommunen.

Kan ikke bruges i forbindelse med månedlig samleopgørelse, da bogføringen her sker på

månedsopgørelsens samlede beløb.

 

Fast honoraraftale (licitation)

Vælges denne option, vil BUT-ydelser på patienter fra denne kommune registreres normalt i

journalen, dvs. man kan se priserne, men ydelserne kommer ikke over i regningsfanen.

Ydelsesteksten i journalen vises med violet farve for at signalere, at det drejer sig om ydelser der

ikke faktureres.

 

Delvis fast honoraraftale (del-licitation)

Vælges dette, aktiveres en knap 'Definér licitationsydelser'.

Klikkes denne, åbnes et vindue med en liste over overenskomstydelserne.

I denne liste markeres nu de ydelser, der er omfattet af licitationen.

Vælges en af disse ydelser i journalen, skrives de ligeledes i journalen med violet farve, og

kommer ikke på regningen.

Alle øvrige ydelser, der registreres på patienten vil blive faktureret på normal vis.

 

Bemærk! Alle 16-17 årige patienter, behandles altid som rene BUT-patienter. Dvs. de kan ikke være BUT65, og de kan normalt heller ikke behandles
under en licitationsaftale.

Al dente foretager derfor en automatisk omstilling af gruppen til gruppe 3, når patienten er fyldt 16

år, og en evt. markering om licitation for patientens kommune ignoreres, hvis patienten er over 16

år gammel, med mindre der sættes flueben. Se næste punkt.

 

 

Licitation for 16-17 årige

Vi har dog erfaret, at enkelte kommuner også indgår licitationsaftaler for 16-17 årige. Der er derfor

tilføjet muligheden for at markere, at licitationsaftalen for kommunen også skal omfatte 16-17 årige.

Er denne markering sat, vil ydelser i journalen også registreres som licitationsydelser hos 16-17

årige.