8.0. Header alBIZ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  alBIZ > Ydelser/behandlinger >

8.0. Header alBIZ

Effekt af prisregulering

 

Denne funktion giver et hurtigt overblik over hvilken effekt, der opnås ved en prisregulering af en bestemt ydelse.

 

8.1.1. Effekt af prisregulering

 

Man kan vælge en specifik ydelse, eller foretage beregningen for alle frie ydelser på én gang.

Der angives desuden en periode, der fungerer som basis for omsætningsberegningen.

 

Resultatet viser, hvor meget prisreguleringen vil betyde for den samlede omsætning, samt hvor stor en procentdel af den samlede omsætning prisreguleringen ville udgøre.

 

Det efterfølgende skærmprint viser effekten af en 5% 's forhøjelse af de frie priser, baseret på omsætningstallene for ovenstående periode.

 

8.1.2. Effekt af prisregulering - skema

I dette eksempel ses også, hvorledes tallene i resultattabellen formateres.

 

Alle tal, der angiver et antal skrives med fed sort skrift.

Alle tal, der angiver et beløb, vises i normal skrift – tallen med 2 decimaler.

Alle tal, der angiver en procentandel, vises i fed blå skrift, hvis procenttallet er positivt, og i rød skrift, hvis det er negativt.