9.0. Header Service og teknik

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Service og teknik > Teknisk support >

9.0. Header Service og teknik

Fjernopkobling via Internet

 

Hvis systemet skal sættes op til at bruge remote-acces via internettet skal der være indrettet en ADSL forbindelse på klinikken, da det ikke
er praktisk muligt ( og heller ikke hensigtsmæssigt) hvis Internetforbindelsen skal etableres med en dial-up forbindelse.

 

Adgang til systemet fra hjemmecomputeren eller over mobiltelefonen er derimod uden videre muligt med en dial-up forbindelse, dvs. modem
eller isdn-kort, men hastigheden og stabiliteten er uden tvilvl bedst, hvis der også her benyttes en fast ADSL-forbindelse.

Enter topic text here.