6.0. Header - Topbjælken

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Topbjælken > Funktionsknapper >

6.0. Header - Topbjælken

FMK - mini guide                                                                                        Klik for PDF vejledning

Det første man gør, er at finde den patient, man enten vil se medicinkort på eller lave en recept til.

Derefter skal man trykke på FMK knappen.

Derefter vil dette vindue komme frem.

Når man er logget ind med sin egen bruger, så vil al dente automatisk udfylde behandler.

Ansvarlig tandlæge skal vælges, hvis man er klinikassistent eller tandplejer som logger ind.

 

Det første man vil se, når man logger ind, er patientens medicinkort.

Man kan højreklikke på de forskellige lægemidler, hvor man vil få forskellige valgmuligheder.

Hvis man vil lave en recept til patienten, trykker man på ”Ordination og recept”.

Man har nu to valgmuligheder, (egne) eller (FMK).

 

Hvis man vælger (egne), som vi anbefaler, så kommer dette vindue frem.

 

Man har nu oversigt over de forudtrykte recepter vi har udformet. Man kan skifte gruppe, hvis man fx vil se smertestillende. Når man
fundet det lægemiddel som patienten skal have, trykker man på den lille firkant til venstre fra navnet, og risikovurderingsvinduet vil komme frem.

 

Tryk nu Godkend, hvis alt er som det skal være.

 

Man kan også være ude for, at der er problematiske interaktioner. Der gør at det ikke er muligt at lave ordination/reception. Hvis man mener,
det er okay, at patienten får dette lægemiddel, skal man dokumentere det i øverste tekst felt, hvorefter der er mulighed for at godkende.

 

Der er nu kommet et flueben, og det næste man skal vælge er Recept. Derefter skal man trykke Opret.

Medicinkortet og journalen er blevet opdateret, og patienten kan gå ned på hvilket som helst apotek og få udleveret sit lægemiddel.

al dente FMK står som standard til at vælge receptserver.

 

Hvis man valgte (FMK) i stedet for (egne) så vil dette vindue komme frem i stedet for.

Skriv nu navn og vælg dit lægemiddel. Administrationsvej vil blive valgt som standard. Indikation skal vælges.

Man skal nu vælge næste fane, som er Ordination.

 

Hvis I kender længden på behandlingsperioden tryk på dato og vælg. Ellers tryk på Ukendt.

 

Ved dosering anbefaler vi, at man bruger doseringsforslag, ellers kan fritekst også bruges.

Vælg til sidst varighed, ellers ukendt slutdato.

 

Til sidst skal man oprette recepten og vælge, hvilken medicinpakke patienten skal have.

Tryk derefter på opret. Patienten kan nu gå ned på apoteket og hente sit lægemiddel.

 

Vi anbefaler man opretter recept ved (egne), da det er hurtigere. Hvis der mangler nogle forudtrykte, så kan man selv oprette dem ved trykke
på den lille knap til højre i FMK knappen. Vælg Opsætning af FMK.

 

Vælg Egne ordinationer fanen.

Her er oversigten og de forudtrykte recepter, vælg nu den rigtige gruppe og tryk opret nederst i venstre hjørne.

Gennemgå de samme faner som beskrevet på side 7-10. Når man har oprettet ordinationen, kan den nu bruges, når man vælger (egne).