6.0. Header - Topbjælken

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Topbjælken > Patient lister >

6.0. Header - Topbjælken

Håndtering af patienter i grupper

 

Klik på rullepanelet i Vælg liste og marker en liste eller opret en Ny liste.

 

6.4. Lister dialogboks

 

Hvis patienten ikke er på den valgte liste tilbydes optionen Sæt xx på liste yy.

 

Hvis patienten er på den valgte liste tilbydes optionen Slet xx fra liste yy.

 

Ved at dobbeltklikke på et patientnavn i listen nederst I vinduet, læses denne patient ind i patientbilledet.

 

Se også:

Oprettelse af grupper

Patientlister i Stamdata