8.0. Header alBIZ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  alBIZ > Omsætning >

8.0. Header alBIZ

Honoraromsætning i perioden

 

8.1.2. Honoraromsætning

 

Denne funktion viser den samlede omsætning for de(n) valgte behandler(e) i den givne periode, fordelt på sygesikring, private ydelser,
patientandele af sygesikringsydelser, BUT og omsorgstandpleje men fratrukket teknikomsætning.

 

Hvis man ikke registrerer teknikandelene i journalen, vil tallene her være de samme som under 'Totalomsætning i perioden fordelt
på overenskomstområder.