5.0. HeaderStamdata

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Stamdata > Kartoteker > Tekstmakroer >

5.0. HeaderStamdata

Hvad er en makro?

 

Hvis du ofte udfører samme opgave i al dente, kan du automatisere opgaven ved at bruge en makro. En makro består af en serie kommandoer
og/eller instruktioner, som du kan samle under en enkelt kommando, så en opgave kan udføres automatisk.

 

En makro kan typisk anvendes til

at kombinere flere kommandoer, f.eks. indsætte en ydelse med tilhørende tekst i journalen

at lette udskrivningen af breve

at automatisere en række vanskelige opgaver som f.eks. komplekser

 

Hvis en ny makro får samme navn som en eksisterende ydelse i et af ydelseskartotekerne, vil de nye makrohandlinger erstatte de eksisterende
handlinger. Hvis du f.eks. indspiller en ny makro og giver den navnet FilerLuk, knyttes den til kommandoen Luk. Når du derefter vælger
kommandoen Luk, udføres de nye handlinger, du har indspillet.