2.0. Header-Økonomi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Økonomi > Regnskab > Kontoplan >

2.0. Header-Økonomi

Kontoplan – opret ny konto        

 Gå i Økonomi - Regnskab

Klik på knappen

 

 

Vælg det rigtige regnskab

Sæt flueben i ’Rediger kontoplan’

 

Højreklik i kontoplanen à Rediger à Ny konto à  Skriv kontonummer.

 

Skriv derefter tekst og vælg hvilken type konto der er tale om.

D = Drifts konto

O = overskrift

S = Statuskonto

SUM = sammentælling

Laver man en Overskrift vælges der ’2’ i kolonnen 'Printkode' – derved kommer der en blank linje ovenover kontoen.

Laver man en SUM konto skal man angive hvilke konti der skal sammentælles. Dette gøres i kolonnerne 'Sum fra' og 'Sum til'.  

Man kan låse en konto for bogføring i posteringsark ved at vælge ’ja’ i kolonnen 'Låst'