8.0. Header alBIZ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  alBIZ > Grafik alBIZ >

8.0. Header alBIZ

Nomenklatur

 

De grupper (rækker i tabellen i een kolonne), der afsættes hen ad X-aksen kalder man for 'Serier'.

De enkelte blokke inden for hver serie (~tabelkolonner) kaldes 'Værdier'.

Betegnelsen / beskrivelsen af serier og værdier kaldes 'legender'

Legenden for Y-aksen er altid en talværdi

 

Ved kald af grafikfanebladet er værdier-legenden sat til at vise numre, hvilket svarer til den fortløbende nummerering af serierne. Dette gøres
for at undgå, at lange navne muligvis ikke har plads nok til at blive vist korrekt.

Ønsker man at slå den nummeriske værdi-legende fra, gøres dette i toolbaren.

 

Læg mærke til at tabellerne er "vendt" i forhold til tabellen på resultat-siden. Vi har bevidst formateret tabellerne således, at de på
resultatsiden er let læselige , men samtidigt også i de fleste tilfælde vendes korrekt i grafikken.

 

Generelt er det altså sådan, at de felter der beskriver rækkerne i tabellen på resultatsiden vil vises i grafikken som værdier – eller sagt på
en anden måde: de felter der står lodret i resultattabellen – vises vandret i grafikken.

 

Se også:

Grafikfanens funktioner

Værktøjsbjælken