6.0. Header - Topbjælken

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Topbjælken > Menuer > Brugeropsætning >

6.0. Header - Topbjælken

Opret brugere

 

 

Indtast brugernavnet og vælg gruppen, som brugeren skal tilhøre.

 

Indtast password og gentagelsen af passwordet i de respektive felter. Vælg evt. aldente som password og sæt et nyt password på administrator brugeren.

 

Ved hjælp af piletasterne er det muligt at fastlægge rækkefølgen af brugernavnene i login billedet

 

Hvis man klikker Gem uden at have defineret behandlerlisten, vises flg. meddelelse:

 

 

De behandlere der skal med i behandlerlisten markeres med samtidigt klik på CTRL

Tryk Gem.