1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Overslag >

1.0. Header Patienter

Overslag

 

Der kan genereres flere uafhængige overslag på hver patient. Overslagene gemmes med nummer og dato, og kan til enhver til kaldes frem.

Der kan ses en oversigt over alle overslag på den enkelte pt. eller på alle patienter. Alle udskrevne overslag kan ses i journalen.

 

Når man går i "Overslag", kommer nedenstående besked.

Aktuel - kopiere tandstatus fra journalen. Her kan også ses hvad man har registreret der skal laves.

Blank - Tandstatus ville være næsten blankt. Registreringer bliver vist, samt de tænder der ikke er der i journaltandstatus, vil også mangle i overslag.

 Kroner, broer, proteser, implantater  og fyldninger vises ikke.

 

 

Lav nu et overslag, ved at klikke på tanden og derefter på ydelsen. Ligesom i journalen.

 

Beskrivelse af funktionerne:

 

Aktuel tandstatus. I listen findes de tandstatus der er registeret i overslag på den enkelte pt.

1.5. aktuel

Vælg "Nyt" overslag

Ved nyt overslag, vælg

Registrer - klik på tand og tag ydelse.

eller

Manuelt - skriv med fri tekst overslaget

Ved manuelt skrives overslaget i dette brev med fri tekst.

Brevet kan redigeres i Stamdata - Tekster - Breve og hedder "Overslag manuelt".

Ved udskrift, gemmes brevet/overslaget i journalen.

Et overslag kan slettes.

Heri er listen over alle patientens overslag.

Der kan vælges en status for overslaget. Status vises i oversigten over alle overslag.

Ved udskrift, får overslaget automatisk status - Udskrevet.