1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Journal > Photoview >

1.0. Header Patienter

Photoview setup

 

Hvis man ønsker at benytte al dente Photoview til visning af billeder i journalen, markeres checkboksen Fotos m. al dente Photoview i
journalens setup- faneblad.

 

Er boksen ikke markeret, benyttes det Windows-program, der er standard til visning af billeder af typen JPG eller BMP, f.eks. 'Windows
Billed- og faxfremviser'.

 

Vælges et billede med højrekliksmenuen i journalen, åbnes Photoview og det valgte billede vises. Til højre på skærmen findes en liste med
alle billeder i patientens foto-arkiv. Det valgte billede er markeret med blå farve.

 

1.2.5. Photoview eksempel

 

Man kan bladre i billederne enten ved at klikke på et af billederne i listen til højre, eller ved at klikke på piltasterne i tool-baren nederst.