1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Aftalebog >

1.0. Header Patienter

Søg ledige tider                                                                                        Klik for PDF vejledning

 

 

Der er 2 måder at søge nye tider på.

 

 

1) Via kassen 'Aftalebehov' på det enkelte behov. Højreklik på behovet. Tryk 'Søg tid...'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her søges der en tid i uge 24/2017 og ud fra patientens foretrukne møde tider. Samt behandlerens ledige tider i aftalebog.

 

Hvis tiden ikke passer kan man trykke 'Dag' eller 'Tid'.

 

Når tiden passer så tryk blot 'OK'.

 

 

 

 

2) Via  knappen i 'Indkald' Under fanen 'Aftalebog'.

 

Vis

Hvis man trykker på 'Vis' ud for Inkald - afsæt tider.

Så vises/markeres listen for neden. Disse vil have et gult felt i kolonnen 'Dato' og 'Tid'. Dette er for at indikere at patienten er sat op til at blive indkaldt med 'Besked med tid'. For at give tider til disse er der nedenstående valgmuligheder.

 

Afsæt

Hvis man vælger denne funktion kommer der en boks frem med disse behov som skal sættes af manuelt i aftalebogen. Når man har sat en tid af til en patient så hopper den automatisk til den næste patient som der skal sættes tid af til.

 

Auto

Hvis denne mulighed benyttes sættes der automatisk tider af ud for de behandlere behovet er på samt patientens foretrukne mødetider.

Hvis det ikke er muligt at finde en tid kommer der en boks frem med de antal behov som er sat af. Samt de antal som der ikke kunne findes tider på. Disse skal tages stilling til manuelt.

Man kan vælge kun at søge ud for kategorier.

 

Vis

 

Afsæt

 

Auto