6.0. Header - Topbjælken

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Topbjælken > Menuer > Data >

6.0. Header - Topbjælken

Send data

 

 

For at lette kommunikationen og supporten har al dente a/s indrettet en FTP-server, der kan bruges til at uploade data fra brugerne,

så problemer, der kræver indsigt i brugerens data kan løses hurtigere.

 

Her kan vælges om man vil sende kun data (hyppigst), alle bevægelige data (altså med arkiver og breve) eller hele systemet (sjældent).

Når det ønskede menupunkt vælges, udtrækkes de valgte data, alt pakkes i et komprimeret zip-arkiv og sendes fuldautomatisk til al dentes

FTP-server med angivelse af klinikkens navn.

 

For at få det fulde udbytte af denne funktion anbefales det kraftigt, at have en hurtig Internet forbindelse, dvs. ADSL eller Kabel, med 1 Mbit

upstream og downstream. Det kan selvfølgelig lade sig gøre med alle Internet forbindelser, men da det som regel drejer sig om ret store

datamængder, er hastigheden en vigtig faktor.