8.0. Header alBIZ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  alBIZ > Regninger >

8.0. Header alBIZ

Skrevne/betalte regninger i perioden

 

Denne funktion udspecificerer antallet af regninger, for hver af behandlerne, det samlede regningsbeløb, antallet af betalte, delvis betalte og
ikke betalte regninger samt størrelsen af de dertil hørende fordringer.

 

 

8.1.2. Betalte regninger