8.0. Header alBIZ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  alBIZ > Sygesikring >

8.0. Header alBIZ

Sygesikringsstatistik

 

Med denne funktion kan man selv beregne frekvens-1 og frekvens-2 tallene for en given periode.

 

Frekvens 1: antal ydelser pr. patient

Frekvens 2: antal ydelser pr. patient, der har fået den pågældende ydelse)

 

P.g.a. beregningsmåden, er tallene for sygesikringsstatistikken kun helt pålidelige, hvis der beregnes for et helt kalenderår, som amtet gør det,
men beregningen for en kortere periode – typisk i det indeværende år – giver i det mindste et fingerpeg om, hvordan klinikkens afregning ser
ud i forhold til amts- og landsgennemsnittet.

 

8.1.1. Amtstal

 

Før beregningen kan gennemføres, skal de seneste kendte amtstal indtastes i inddateringsbilledet for amtstallene.

 

I resultatet angives antallet af ydelser, antallet af patienter, frekvensberegningen for klinikken sammeholdt med frekvenstallene for amtet
og for landet. Endeligt angives afvigelsen i % fra amts- og landsgennemsnittet.

 

8.1.2. Frekvens 1

Frekvens 1 beregning

 

8.1.2. Frekvens 2

Frekvens 2 beregning