8.0. Header alBIZ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  alBIZ > Omsætning >

8.0. Header alBIZ

Totalomsætning i perioden fordelt på overenskomstområder

 

Denne funktion viser den samlede omsætning for de(n) valgte behandler(e) i den givne periode, fordelt på sygesikring, private ydelser,
patientandele af sygesikringsydelser, BUT og omsorgstandpleje.

 

8.1.2. Total ydelser

 

Resultaterne vises i en excel-lignende tabel under fanebladet 'Resultater', idet programmet automatisk skifter til dette faneblad, når
søgningen er afsluttet.