1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Journal > Tandskema > Setup >

1.0. Header Patienter

Øvrige opsætninger

 

 

 

Klik på Setup og knappen Optioner.

 

 

Beskrivelse af mulighederne:

 

FDI nomenklatur - er denne option valgt, skrives tandbetegnelserne som nedenstående.

Overkæbe: 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28
____________________________________________________________________________

Underkæbe: 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38
____________________________________________________________________________

Fladeknapperne i journalen ændres til O - M - F - D - P, hvis der sættes flueben i FDI nomenklatur

1.2.3. fdi

Fladebetegneslen i journalen beskrives også som o-m-d-f-p istedet for fladebetegnelsen 1-2-3-4-5

Sæt altid stambehandler - er denne option valgt, vil journalen blive skrevet med stambehandler, uanset hvilke aftalebog pt. har tid hos.
(Ved registrering af "I behandling" i dagens pt. vil stambehandler blive skiftet med aftalebogens initialer, mm. denne option her er valgt.)

Vis dagens patienter - Er denne option valgt, vil Dagens patienter blive vist i venstre side. Er denne option ikke valgt, er det ydelseslisten
der bliver vist i venstre side.

Vis fotos med al dente Photoview - Gemmes der billeder i journalen, bliver disse åbnet med et standardprogram der er opsat på computeren.
Er denne option valgt, vil billeder bliver åbnet med al dentes billede program.

Vis altid selekterede tænder - Markere man eks. en tand og udskriver en recept, bliver tandbetegnelsen skrevet i journalen, såfremt denne option er valgt.

Bevar EX markering efter ekstraktion - Er tanden markeret med et X = planlagt ekstraktion, bliver krydset der, når ydelsen for ekstraktion er taget,
og tanden er væk. Formålet er, at man kan se hvilke tænder der er fjernet på klinikken.

Ikke automatisk variable priser ved Gr. 2 og 4 - ved denne option, får man ikke mulighed for at ændre prisen ved gr. 2 og 4. patienter

Skjul journallinier fra tilbageførte regninger - Tilbageførte regninger, hvor man ikke har valgt at sætte ydelser tilbage til igangværende, ville stå
med røde linier. Disse røde linier kan skjules ved denne option, og fremkommer igen ved fravalg af denne funktion

Spørg ikke om dato for sidste behandling - Ved denne option, kommer den ikke med spørgsmålet om man ville opdatere dato for sidste behandling.
Spørgsmålet, kommer når man skriver i en journal hvor pt. ikke har tid dags dato. Datoen bliver opdateret, uden mulighed for fravalg, ved denne option.

 

Journaltekst - Mulighed for at ændre skriftstørrelse og om teksten skal skrives med fed

 

Rodbehandlingsydelser

 

 

3D Grafik - Kun ved license til 3D grafik i journal tandsæt.