1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Journal > Tandskema > Setup >

1.0. Header Patienter

Højrekliksmenu i grafik

 

Med denne funktion er det muligt at definere, hvilke muligheder, man ønsker at have i højrekliksmenuerne

 

 

Klik på knappen Setup

 

 

og knappen Højrekliksmenu i Opsætning journal

 

hvorved nedenstående billede fremkommer.

 

1.2.3. Højrekliksmenu status

 

Vælg fra listen til venstre de status-tilstande, der benyttes hyppigst, og overfør dem til listen til højre ved at klikke på ">" knappen.

Et menupunkt kan fjernes igen ved at klikke "<" knappen, alle menupunkter fjernes ved at klikke "<<" knappen.

Antallet af menupunkter i en højrekliksmenu er begrænset til 18 menupunkter.

Hvis man ønsker det, kan man også definere en højrekliksmenu for "SHIFT-højreklik", dvs en menu der popper op, nå man højreklikker i tandgrafikken og samtidigt holder SHIFT-tasten trykket.

Vælg "SHIFT + højreklik" i drop-down-knappen øverst til højre i vinduet, og indsæt menupunkterne for denne menu på samme måde.

 

På denne måde kan man holde registreringerne adskilt, f.eks. i de status-tilstande, der ændrer selve tandens udseende i grafikken (mangler, krone, retineret osv.) på højrekliksmenuen, og de tilstande der ikke direkte ændrer tandens udseende i grafikken (Vitalitetsprøve, rodbehandling, infraktion osv.) på SHIFT-højreklik. Denne inddeling svarer til inddelingen i registreringsfanen, hvor tilstande, der ændrer tandens udseende findes øverst og de øvrige nederst på fanen.

Efter fastlæggelse af menuerne vil et højreklik i tandgrafikken vise den tilsvarende menu, så man let kan ændre tandstatus for den tand, der er valgt.

 

Højrekliksmenuerne kan benyttes både i registrerings- og i behandlingsbilledet.