1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Regning > Sygesikringsafregning >

1.0. Header Patienter

Afregnings definering

 

Ved klik på knappen spørges der først om der ønskes kørt et dataudtræk (datasikring) først.

 

Det anbefales altid at køre denne datasikring.

 

 

Ved valg af afregningsmåden beregnes den korrekte honoraruge automatisk.

 

Inden afregning skal der sættes flueben i de respektive felter. Sættes der ingen flueben udskrives der kun tællerstrimler og samleregning.

 

Ved klik på knappen Simulér kan afregningen prøvekøres uden at der opdateres, og hvis resultatet modsvarer forventningerne kan der efterfølgende klikkes på knappen Afregn.

 

Hvis det vælges at køre afregning til kommuner skal de respektive kommuner være oprettet under debitorer.

 

Ved klik på OK kvitteres for det(de) valgte ydernummer.

 

Ved klik på knappen Setup udskrifter åbnes en ny dialogb

x med alle relevante opsætningsmuligheder.

 

Nedenstående kan forekomme hvis man har ved tidligere afregning skrevet en regning ud i samme måned der lige er kørt afregning for.

 

 

Klik

 

Klik her for at se eks. på samleafregning til amtet

 

 

Se også:

Debitorer