6.0. Header - Topbjælken

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Topbjælken > Funktionsknapper >

6.0. Header - Topbjælken

Aftaler

 

Aftale-knappen er orange, når patienten har fremtidige aftaler i aftalebogen.

Der står et antal, for hvormange fremtidige tider der er.

VL betyder at denne patient også står på ventelisten.

 

6.2.4. afltaleknap

 

Holdes musen stille på aftale-knappen, vises en list over alle aftaler.

 

 

Klik på aftale-knappen, og alle aftaler vises. Flueben i Historik vises alle tidligere aftaler.

 

 

Der er informationer om dato, tid, behandler, behandling og behandlingens varighed.

 

Dobbeltklik på en aftale medfører at al dente springer til aftalebogen og markerer den valgte aftale så den er klar til at blive flyttet,

rettet eller slettet.

 

Ved klik på knapperne Søg næste tid til us og Søg næste tid til RDU gives der mulighed for at finde de relevante tider, uden at skulle

forlade journalen. Hvis der markeres 2 behandlere foreslås der sammenhængende tider i de 2 aftalebøger. Er der sat sekvensindkald op

på pågældende patient, hentes behandler og enheder derfra.

 

Knappen D giver adgang til aftalesedlens designer, hvor specielle ønsker om opsætning kan indsættes.

 

Ved klik på Udskriv aftaleseddel udskrives alle aftaler.

Ved klik på Udskriv markerede udskrives kun de aftaler der er markeret. For at markere aftaler, hold CTRL nede og klik på aftalerne

med venstre musetast.

 

Højrekliksmenu:

 

Ved højreklik på en aftale i knappen Aftaler, fremkommer følgende muligheder:

 

6.2.4. aftale hoejreklik