6.0. Header - Topbjælken

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Topbjælken > Funktionsknapper > Besked >

6.0. Header - Topbjælken

Besked

 

Akustisk signalering ved besked

 

Det tidligere benyttede ”beep” i forbindelse med beskeder, benyttede computerens interne højttaler, og kunne derfor ofte ikke høres,

hvis computeren var placeret i et skab el. lign.

 

Den nye beskedfunktion understøtter nu brugen af Wave-filer, den gengives over soundkortet og dermed over tilsluttede eksterne højttalere.

 

Der kan tilknyttes en wav-fil til hver besked. Opsætningen heraf sker under Stamdata – Kartoteker – Standard beskeder.

 

Beskeder kan indspilles med standard udstyr eller kopieres fra allerede eksisterende.