0.0. Header-Generelt                        

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Generelt >

0.0. Header-Generelt                        

al dente hjælp til hjælp                                

 

 

Spørgsmålstegn

Denne funktion omfatter hjælp til alle de funktioner der er tilgængelige i al dente.

 

I hjælp funktioner anvendes mappesymboler for at differentiere mellem al dente standard funktioner og tillægsmoduler.

 

0.1. Standatd mappe ikon - angiver en standardmappe fra al dente's generelle funktioner

 

0.1. Tillægs mappe ikon - angiver en mappe tilhørende et tillægsmodul

 

0.1. FAQ ikon - angiver mappen for frequently asked questions - FAQ

 

Program fladen opdeles for overskuelighedens skyld i 3 områder, med hver sine funktioner.

 

Topbjælken:Det grå-skraverede område med patient informationer, der altid er synlige.        
Kartoteksbjælken: Den venstre bjælke med patient- og ydelses kartoteker.        
Arbejdsområdet:Området der dækkes af fanebladene og hvor de primære funktioner er placeret.        

 

Hvis du er i tvivl om hvordan programmet fungerer, er du meget velkommen til at kontakte hotline på tlf. 87 68 16 19, hvor vi løbende
vil imødekomme brugernes forslag til ændringer og tilføjelser.

 

Hjælpefunktionens hovedafsnit er kartoteks skufferne og under afsnittene er fanebladene.

 

Herved opnås den samme logik i denne funktion, som i programmet.