1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Patient > Anamnese >

1.0. Header Patienter

Anamnese gardin

 

For at forhindre, at patientens anamnestiske oplysninger er frit tilgængelige på patientskærmen., er der infføjet et "rullegardin" i

anamneseskemaet.

 

 

Hvis man klikker på den lille blå trekant øverst i anamneseskemaet, dækkes de anamnestiske oplysninger med et gardin.

 

Gardinet rulles op igen ved at klikke trekanten nederst på gardinet, eller når man optager en ny anamnese. Indstillingen for gardinet

(lukket eller åbent) bibeholdes indtil der vælges noget andet eller der optages en ny anamnese.Enter topic text here.