1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Patient > Anamnese >

1.0. Header Patienter

Anamnese registrering i journal

 

Registreres en sygdomstilstand i anamneseskemaet, skrives der som hidtil en linie med det positive fund i journalen. Hvis der er koblet

en vejledende tekst på dette fund, markeres linien med en lille gul advarselstrekant.

 

1.1.2. Journalvisning

 

Højreklikker man på denne linie få man muligheden for at vælge optionen "Vis anamnesetekst"

 

1.1.2. Vis anamnesetekst

 

Vælges "Vis anamnesetekst" kommer den tilhørende vejledende tekst op i et selvstændigt vindue. Klikker man uden for tekstvinduet,lukkes vindet igen.

 

1.1.2. Tekstbox

 

 

Ønsker man at indtaste sine egne tekster til et eksisterende anamneseskema, gøres dette i tekstfelter under Stamdata – kartoteker – Anamnese.

 

Se også:

Redigering af anamnesetekster