1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Patient > Anamnese >

1.0. Header Patienter

Anamnese tekst

 

De anamnesespørgsmål, der er knyttet en tekst til, vises med rød skrift i anamneseskemaet.

(Det er pt. ikke muligt at ændre denne farve – det kan derfor være nødvendigt at ændre baggrundsfarven for anamneseskemaet, hvis den

røde skrift ikke er let læselig. Dette gøres under Indstillinger – Farver - anamneseskema)

 

 

Hvis man højreklikker på en rød tekst i anamneseskemaet, vil den dertil hørende tekst vises i et selvstændigt vindue, der popper op på

skærmen. Vinduet lukkes igen ved at venstre- eller højreklikke et vilkårligt sted uden for tekstvinduet.

 

 

Se også:

Skift baggrundsfarve i anamneseskema