5.0. HeaderStamdata

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Stamdata > Data >

5.0. HeaderStamdata

Automatisk backup

 

ADBACKUP er et tillægsprogram der automatisk genererer datasikringer på forud definerede tidspunkter.

 

Programmet kan sættes op til at lægge datasikringen på den lokale pc eller på serveren, og der kan foretages et separat setup på alle
maskiner på nettet. Dette medfører muligheden for en ekstrem høj datasikkerhed, idet sikkerhedskopierne således kan fordeles på flere
forskellige harddiske udenfor serveren.

 

Første gang adbackup startes fra en arbejdsplads vises meldingen: „Der er ikke defineret noget backup-interval for denne station. Vil du indrette
opsætningen nu ? »

Svares der Ja, vises en standard-opsætning, med et par forklarende kommentarer. Denne opsætning tilpasses de egne behov, og filen gemmes.
Derved er opsætningen klar. Når adbackup startes, vil programmet foretage en datasikring lokalt eller centralt på de ønskede tidspunkter,
og – hvis det ønskes – slukke computeren efter den sidste datasikring.

 

5.4. Setup adbackup

 

Se også:

Opsætning af ADBACKUP