2.0. Header-Økonomi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Økonomi > Opslag/Udskrifter >

2.0. Header-Økonomi

Balance                                                                                                Klik for PDF vejledning

 

Gå i 'Økonomi', 'Opslag/udskrifter', "Regnskab" og 'Balance' i listen 'Opslag'.

 

Opsæt perioderne

 

2.3. balance

Eller vælg knappen 2.3. fast layout

 

Skriv ønsket år og måned

 

2.3. fast layout mdr

 

Fast Layout = Måned sammenlignet med samme måned sidste år. År til dato sammenlignet med år til dato sidste år.

 

Alle konti vises. Der kan også afgrænses via det sidste felt: Konto-interval

 

2.3. Kontointervalkriterier

 

Tryk på 2.3. opslag for at få tallene frem.

 

 

Der kan sættes flueben i 2.3. vis indexudfor de ønskede perioder, for at få indextal vist.

 

Indextal er:

 

Indextal = årets tal x100       Eks.: Omsætningen i 2008 = 1.250.000

                 Basisårets tal                Omsætningen i 2009 =1.500.000

 

 

1.500.000 X 100 divideret med 1.250.000 = indekstallet er 120. Altså er omsætningen steget med 20 %

 

Højrekliksmenu

 

2.3. balance højreklik

 

Vis Posteringer - Højreklik på tallene i balancen, og posteringerne i den givne periode vises.

Kopier Ctrl+C - Kopier en eller flere linier og sæt det ind i eks. mail eller excel

Udskriv Ctrl+P - Udskriver hele balancen. Stå blot på en tilfældig linie og højreklik og vælg udskriv.

Vis Udskrift - Udskriften kan vises på skærmen.

Exporter - Skal balancen sendes til eks. revisor via mail, kan man exportere den til Excel og herfra sende via mail. Har man ikke Excel

installeret på pc´en, kan man

eksportere den til en csv fil, gemme den på skrivebordet og vedhæfte den i en mail til revisor.

 

Primotal

 

Der kan køres en balance på primo- / Åbningstal. Klik på 2.3. primotalog vælg hvilket år det skal være for.

Hermed kommer en balance udelukkende med primo- /åbningstal.

 

Pr. behandler

 

Der kan køres balance pr. behandler.

 

Vælg i listen 2.3. balance pr beh

 

Tryk Opslag

 

Der ville kun vises tal som er registreret på denne behandler.

Det kan være en fordel hvis flere behandlere bogfører på samme omsætningskonti.

Ved at vælge behandler i listen, ses kun omsætning for den pågældende behandler.

 

Medtag ikke posterede

 

Hvis der er flueben i 2.3. medtag ikke posterede

Vises der et ikon med ! ud for de konti, hvorpå der står noget i posteringsarket der endnu ikke er bogført 2.3. ike posteret