2.0. Header-Økonomi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Økonomi > Opslag/Udskrifter >

2.0. Header-Økonomi

Assistentregnskab                                                                                        Klik for PDF vejledning

 

Gå i 'Økonomi', 'Opslag/Udskrifter' og vælg "Regnskab" og 'Assistentregnskab'

 

2.3. assistentregnskab

 

Derefter vælg 'Behandler/Assistent', der skal køres assistent regnskab for.

Feltet 'Beregninger' gemmer tidligere beregninger.

 

Vælg Ny, for at lave en ny beregning.

 

2.3. assi regn beregning

 

Periode: Her foreslås perioden, beregnet ud fra sidste periode. Hver altid obs på om det er den rigtig periode der er foreslået eller skriv selv perioden.

Sidste beregnede periode: Her vises den sidste beregnede periode, samt tidspunktet for beregningen.

Beregningsgrundlag:

Fast min. løn: Feltet udfyldes kun, hvis der er aftalt en fast minimums løn

Og/eller: Bruges kun, såfremt assistenten får fast løn og/eller % af omsætning.

Beregning: Skriv hvor mange %, der skal beregnes løn af.

Der kan vælges mellem Journalført, Faktureret eller Indbetalt

(OBS: hvis assistenten får løn af det indbetalte skal kassen og banken stemme d.d.)

 

 

Fratræk teknik:

Teknikomkostningerne vises automatisk, såfremt de er bogført i posteringsarket med initialer, eller hvis teknikudgiften er tastet i journalen.
Ellers kan beløbet skrives i feltet 'Fratræk teknik'. Klik evt. på knappen 'Vis teknikkonto', for at se posteringerne på teknikkontoen i den valgte periode.

 

Bemærk! Såfremt tandplejeartiklerne er opsat som en Diverse-ydelse i Stamdata-ydelser-privat ydelse, så bliver de bogført på en separat
diverse-konto og kommer IKKE med i løn-beregningen, men beløbet kan ses i udregningen.

 

Tryk OK for at beregne.

 

 

2.3. assi regn lønseddel

 

Bemærk! Ved 'Indbetalt honoraromsætning' SKAL sygesikringen bogføres via 'Stamdata-Debitorer-Åben post' og ikke i posteringsarket, for at
det korrekte beløb vises i assistentregnskabet.