7.0. Header Kartoteksbjælken

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kartoteksbjælken >

7.0. Header Kartoteksbjælken

Behandlede patienter

 

7. Behandlede patienter

 

Listen med behandlede patienter opsamler alle de patienter der har fået registreret en ydelse den pågældende dag.

 

Listen er 0-stillet hver morgen.

 

Med denne liste er det altid hurtige at finde patienter fra tidligere på dagen for evt. at færdiggøre journaliseringen.