6.0. Header - Topbjælken

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Topbjælken > Funktionsknapper > Besked >

6.0. Header - Topbjælken

Besked typer

 

Der kan sendes besked mellem arbejdspladserne.

I rubrikken "Besked", kan der skrives en besked, eller der kan vælges fra listen "Standard beskeder".

I feltet Modtager, vælges den elle de arbejdspladser der skal modtage beskeden.

 

6.2.3. Besked

 

Der kan afsendes 3 typer af beskeder:

 

1. Vælg SEND. Almindelig besked med hvid baggrund og ingen bip-lyd.

6.2.3. Besked - almindelig

 

2. Vælg Send - vigtigt. Vigtig besked med gul baggrund og en lille bip-lyd.

6.2.3. Besked - vigtig

 

3. Vælg Send MEGET Vigtigt.

Meget vigtig besked med rød baggrund og 2 små bip-lyde.

6.2.3. Besked - meget vigtig

 

Besked vinduet ligger altid i bundlinien.

 

6.2.3. besked i bundlinien

 

Her kan men klikke på Historik og se alle  dagens modtagne beskeder.

6.2.3. besked historikknappen

 

 

Historik over alle modtagne beskeder for denne dag.

 

Er essentiel hvis man fejlagtigt er kommet til at trykke "OK/læst" til en besked.

6.2.3. Besked historik

Man kan dobbeltklikke på den ønskede besked, for at se den igen.        

 

Er der flere beskeder, kan der bladres mellem beskederne med piletasterne.

 

Klikkes OK/læst, slettes beskeden og vinduet lukkes.

 

Ønsker man at lukke vinduet uden at slette beskeden, klikkes Minimer.

 

Er der beskeder der ikke er kvitteret med OK/læst, er programmet synligt i proceslinien nederst på skærmen.

Vinduet kan åbnes igen, ved at klikke her.

 

Er alle beskeder kvitteret, er programmet ikke synligt i proceslinien, og vinduet åbnes først, når der modtages en ny besked.

 

Vælg svar for at svare tilbage til afsenderen. Der kan dermed chattes frem og tilbage og i den går linie vises det hvilken arbejdsstation beskeden kommer fra.

 

I feltet Standard beskeder vises de mest brugte beskeder på klinikken. Klik på en besked heri, marker hvem modtageren er, og vælg afsendelsesform.

 

Se også:

Standard beskeder

Arbejdspladsnavne