6.0. Header - Topbjælken

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Topbjælken > Funktionsknapper >

6.0. Header - Topbjælken

Breve

 

Det er kun vedhæftede filer der kan krypteres.

 

Vælges Send mail, vil Krypteringsvinduet være inaktivt.

Vælges Send som PDF, er der mulighed for at kryptere det vedhæftede dokument.

 

 

Send mail som PDF til patient:

Pt. mobilnummer vil automatisk stå i feltet.

Sæt flueben i "Send password via SMS til"

 

6.2.1. kryptering

 

Angiv et password i feltet her. Tryk Krypter.

Patienten modtager passwordet på en sms og brevet via mail. Brevet kan ikke åbnes, førend pt. skriver koden.

 

6.2.1. kode

 

Det kan være en fordel, at skrive samme kode hver gang. Hvis pt. har fået nyt mobilnummer og ikke modtager sms, eller kommer til at slette sms,

vil de sikkert kontakte klinikken for at høre hvilke password der er brugt.

 

Send mail som PDF til anden modtager:

 

Hvis I ikke har mobilnummeret til modtageren, kan I ikke sende en sms med koden i.

Istedet kan dokumentet krypteres, ved at klikke på knappen "Krypter vedhæftede PDF dokument"

I kan opgive koden til modtageren via telefonen.

6.2.1. uden mobilnummer