1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Journal > BUT >

1.0. Header Patienter

BUT65

 

"Frit-valgs" BUT-patienter

Fra 1. Januar 2004 kan patienter i den kommunale børne- og ungdomstandpleje vælge behandling i privat praksis. Kommunen vil i disse tilfælde
betale 65% af udgiften. De resterende 35% betales af patienten.

 

Til håndtering af disse regninger anvendes "Gruppe 5 (BUT65%)".

Bemærk: nogle få kommuner kører med andre %-fordeling. Eks. 90% tilskud mm. Disse pt. skal stadig stå til Gruppe 5 (But 65%), men i
Stamdata - Debitorer - kommune (BUT) ændres %-delen. Der ville stadig stå 65% ud for gruppe 5, men den beregner efter det der står i stamdata.

 

Børn og unge der normalt behandles i kommunale klinikker, men vælger behandling i privat praksis, skal registreres under denne gruppe.

Dette gælder IKKE for de børn og unge, der normalt behandles under BUT i private klinikker, der hører ind under BUT-overenskomsten ("dispensations-
eller praksis-kommuner"), men KUN for de patienter, der normalt skulle behandles på kommunale klinikker, men selv har valgt behandling i privat praksis.

 

Registreres der ydelser på gruppe 5 patienter i journalen splittes patient- og kommunedelen automatisk op i 35% hhv. 65% af den gældene pris fra BUT
overenskomsten.

Registreres der 'private' ydelser, som kroner eller kindtandsplastfyldninger fastsættes kommunens tilskud ligeledes primært til 65%, men med mulighed
for at korrigere tilskuddet.

Ved registrering af en sådan ydelse, vil flg. vindue poppe op (efter evt. fastsættelse af den totale pris ved ydelser med variabel pris).

 

1.2.2. Prisfordeling

 

Der kan ikke ændres på ydelsens totale pris i dette billede, idet prisen fastsættes tidligere i forløbet. Ændres f.eks. patientprisen, vil kommuneandelen
automatisk opdateres tilsvarende.

Et klik på knappen 'Reset til 65%' vil genskabe den oprindelige opdeling på 65% hhv. 35%.

 

Hvis kommunen fastlægger, at der ved kindtandsplastfyldninger kun ydes tilskud svarende til amalgamfyldninger, kan man fastlægge fordelingen v.hj.a.
drop-down knappen til højre i vinduet.

 

1.2.2. Prisfordeling dropdown

 

Har man f.eks. registreret en 3-fladet molarplast til 925,- kr og vil fastsætte kommunens tilskud til tilskuddet for en 3-fladet amalgamfyldning, vælges
koden for en c-fyldning fra listen.

Kommunens tilskud fastlægges herved til 65% af prisen for amalgamfyldningen og patientandelen sættes til det resterende beløb.

 

Det er muligt at ændre tilskuddet senere. Hertil højreklikkes der på journallinien, og der vælges "Sæt debitor/tilskud" fra højrekliksmenuen.

 

1.2.2. Vælg BUT debitor

 

Vælg 'Kommune (BUT65%)' for at ændre tilskudsfordelingen. Herved åbnes vinduet til fastsættelse af tilskuddet.

 

Ved regningsudskriften vil systemet generere 2 regninger. Én til kommunen, der behandles på samme måde som andre kommuneregninger under
BUT, dvs. svarende til den opsætning, man har valgt for den pågældende kommune (samleafregning, bundtvis udskrift osv.) og én til patienten.

 

Patientregningen udskrives naturligvis straks og kan behandles som andre "normale" patientregninger.