2.0. Header-Økonomi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Økonomi > Debitorer > 05-Kommune (social, tandkort, osv.) >

2.0. Header-Økonomi

Kommunen betaler et mindre beløb end den pålydende saldo på regningen

 

Modtager man et mindre beløb fra kommunen, end den pålydende saldo på regningen, kan differencen håndteres på to måder:

1.Mulighed

Hvis man f.eks. har modtaget 90 kr. mindre fra kommunen end saldoen på kommune-regningen lyder på:

Gå ind i journalen på patienten og lav en div ydelse på -90 kr. og en div ydelse på 90kr. Ret evt. journalteksten til ’Egenbetaling’.

I regningsfanen højreklikkes på linjen med -90,00 kr., vælg debitor og sæt debitor/tilskud til 100 %

Når man trykker på Skriv regning, bliver der dannet en regning på 90,00 kr. til patienten og en regning til kommunen på -90,00 kr.

På debitoren kan den oprindelige regning + regningen på -90,00 kr. nu udlignes med betalingen fra kommunen.

 

Regningen på 90,00 kr. kan sendes til patienten

HUSK at sætte flueben i E-faktura på debitoren igen efter rettelsen!

 

2.Mulighed

Ønsker kommunen IKKE at modtage kreditnota og den nye faktura følges nedenstående:

Start med at fjerne fluebenet i E-faktura på kommunen således:

Gå i Økonomi à Debitor à find den rigtige debitor og klik på Ret à Fjern flueben à Gem        

Tilbagefør regningen (se vejledningen i tilbageførsel af regning eller tilbageførsel af splitregning)

Ret regningen eller ret tilskuddet så det stemmer med det beløb der er modtaget fra kommunen.

Skriv regningen/-erne igen.

HUSK at sætte flueben i E-faktura på debitoren igen efter rettelsen!