2.0. Header-Økonomi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Økonomi > Opslag/Udskrifter >

2.0. Header-Økonomi

Debitor saldoliste

 

gå i 'Økonomi', 'opslag' vælg "regnskab" og vælg 'debitor-saldoliste' i listen 'opslag'.

 

 

klik på 'opslag' og alle skyldige poster kommer frem.

 

forfaldne regninger står med forfaldsdato i rødt.

man kan dobbeltklikke på regningerne for at se patientens åbne post.

 

 

beskrivelse af felterne:

type: vælg mellem:        

alle regninger

saldo pr. en dato. bruges eks. til årsafslutning og afstemning.

aldersfordelt. bruges for at se, hvilke regninger, der er over >90 dage gamle. mm.

sortering: vælg mellem:

debitornummer/cpr. listen sorteres i cpr nr. orden. andre debitorer står i debitor nr. orden.

interntnummer. listen sorteres i intern journalnummerorden.

navn. listen sorteres i alfabetisk orden.

tandlæge: vælg en enkelt behandler, for at se hvor meget denne har til gode. blank = alle behandlere.

min. saldo: skriv '0', hvis forudbetalinger ikke skal med.

max saldo: skriv '0', hvis det kun skal være forudbetalinger

fakturabeløb: har de eks. modtaget et beløb i banken og ikke ved hvem det er fra, skriv da beløbet her og tryk herefter på 'opslag'

 

udskriv debitor-saldoliste:

klik med højre musetast et vilkårligt sted i debitor-saldolisten, og vælg 'udskriv'.