2.0. Header-Økonomi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Økonomi > Opslag/Udskrifter >

2.0. Header-Økonomi

Dagsprotokol

 

Gå i 'Økonomi', 'Opslag/Udskrifter' og vælg "Regnskab" og "Dagsprotokollen"

 

Dagsprotokollen kan køres efter behov.

 

Vælg dato og behandler

Tryk Opslag.

 

 

Højrekliksmenu i Dagsprotokol

 

2.3. dagsprotokol højreklik

 

Kopier Ctrl+C - En eller flere linier kan kopieres og sættes ind i eks. Excel eller mail.

Vis oversigts-niveau - Udfor "Jurnalført idag" er der et +. Klikker man i + åbnes den så man kan se alle patienterne. Klikker man i + ud for patienter,
åbnes de så man kan se ydelserne. Ville man tilbage til oversigten, altså lukke alle - kan man højreklikke og vælge "Vis oversigtsniveau"

Vis patient-niveau - for at se de patienter behandleren har behandlet idag

Vis behandlings-niveau - for at se alle behandlinger der er foretaget idag.

Udskriv som vist Ctrl+P - for at udskrive som vist på skærmen.