1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Journal >

1.0. Header Patienter

DMFT

 

Decade, Missing, Filled, Teeth

 

Statistik felt der påføres afregningen til sygesikringen.

 

 

 

Der kan uden problemer registreres behandlinger på patienterne selv om der ikke er registreret en tandstatus.

 

Ved regningsudskrift på pt, med den pågældende alder for DMFT statistik, fremkommer besked, om DMFT skal tages fra status, eller om man selv ville registrere.

 

Ved valg af:

Status - der sendes DMFT i hht. statusregisrering.

Registrering - jer er mulighed for manuelt at registrere DMFT