1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Journal >

1.0. Header Patienter

Slet, UB, stor journal

 

 

I nederste højre hjørne af journalfanen findes disse 3 funktionstaster med følgende funktioner:

 

       - Ændrer en markerede journallinier til "uden beregning". Denne funktion findes ligeledes som "højrekliksmenu".

 

       - Sletter markerede journallinier. Sletning af journallinier med henvisning til en fil sletter også filen i arkivet. Denne funktion
         findes ligeledes som "højrekliksmenu". Sletning af en linie der henviser til en fil (billede) i arkivet, medfører at også den pågældende fil slettes.

 

 - Ved klik på denne knap forstørres journalens tekstvindue til at fylde hele fanebladet. Klik på samme knap medfører at vinduet formindskes igen.

 

Se også:

Højrekliksmenuer