1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Regning >

1.0. Header Patienter

Egen klinikadresse på regningen

 

 

Det er nu muligt at vælge en behandlerafhængig adresse på regningerne.

Under Stamdata/formularer/regning vælges Behandlers klinikadresse(ved enkelt klinik).

 

 

Er denne option valgt, benyttes klinikadressen fra fanebladet Stamdata – klinik – behandlere istedet for adressen fra Klinik.

 

 

Benyttes denne option, er det ikke muligt at udskrive én fysisk regning, hvis behandlerne tilhører forskellige selskaber – dvs. hvis behandlerne er
oprettet med forskellige CVR-numre.

 

Bemærk at valget af denne option ligeledes bevirker, at adressen, der skrives på Dankort- og kontant-kvitteringer tages fra behandlerkartoteket.