1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Regning >

1.0. Header Patienter

Behandlingsinterval

 

Det er muligt at korrigere datoerne for behandlingsstart og -slut.

 

Hold SHIFT-tasten nede, når knappen Skriv regning klikkes. Klik derefter på Udskriv eller Vis, hvorefter nedenstående dialogboks fremkommer.

 

1.4. Behandlingsinterval

 

Foretag de ønskede ændringer og afslut med OK.