5.0. HeaderStamdata

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Stamdata > Indstillinger >

5.0. HeaderStamdata

Egne knapper

 

Redigering af genvejstaster til foretrukne ydelser.

 

 

Der kan oprettes et sæt "knapper" for ydelser fra voksenoverenskomsten, BUT og omsorgstandplejen.

 

Hvert sæt indeholder 15 knapper, hvs der køres høj skærm opløsning kan man benytte yderligere 15 knapper (Fanen Blok 2).

 

Knapperne kan pege på ydelser efter eget valg. Hvis patienten er gruppe 3 (BUT) vises de knapper der er defineret for denne gruppe.
Er patienten gruppe 6 vises knapper for omsorgstandplejen ellers vises knapperne for normale overenskomstydelser.

 

Vælg det relevante sæt knapper og derefter det modsvarende ydelseskartotek, klik på den knap der skal ændres, og dernæst på den
ønskede ydelse.

 

I ovenstående billede viser den eksempel på knappen 'SU' - som har teksten 'SU' og den henter ydelse 'SU' fra 'Overenskomstydelser'
hvis patienten er en voksen.

 

Se også:

Genvejsknapper til foretrukne ydelser