1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Journal >

1.0. Header Patienter

Eksport af tandgrafik

 

1.2. Eksport af tandgrafik

 

Knappen umiddelbart under DMFT-displayet indlæser den aktuelle tandstatus i clipboardet, hvorfra det kan indsættes i andre programmer, f.eks. aldenteXT.

Klik på knappen, åbn aldenteXT, højreklik i tekstfeltet og vælg Sæt ind (eller tast Ctrl+V).

Herved indsættes tandstatus fra clipboardet i dokumentet.

 

1.2. Tandgrafik i aldenteXT

 

Det er den aktuelt viste tandstatus der kopieres. Tilsvarende hvis man har en PA-status fremme, er det denne PA-status, der kopieres til clipboardet.

Ønsker man at kopiere en status fra et overslag, kan man vælge overslags-status fra knappen Status i journalen.

(Overslags-status er betegnet med navnet Oversl.01, 02, 03 osv.)