1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Journal >

1.0. Header Patienter

Vis/Søg

 

Med denne knap kan journalen afgrænses på 12 niveauer.

 

1.2. VisSøg

 

Kontinuation - Normalt journalforløb

 

Tandhistorie - Marker denne afgrænsning og klik efterfølgende på en tand i tandskemaet. Journalen viser herefter alle behandlinger på den pågældende tand.

 

Behandler - Vælg den relevante behandler i topbjælken  og afgræns på tandlæge.

 

Ydelse - Anvendes til sortering på ydelsestyper på den enkelte patient. Når Ydelse er valgt klikkes der på en ydelse enten i ydelseskartoteket, eller på de egendefinerede genvejstaster.

 

Diagnoser - Ved valg af søgning på diagnoser fremkommer disse valgmuligheder:

 

1.2. Diagnoser

 

Herefter kan der afgrænses på den ønskede diagnosetype.

 

Mærke - Alle ydelser, makroer, tekster, komplekser o.l. har eller kan få et mærke (se under Stamdata/Ydelser). Med denne funktion kan alle journalregistreringer med samme mærke afgrænses. Disse mærker vises også som underjournaler. Faneblade i bundlinien af journalen.

 

Fri tekst - Søg efter en hvilken som helst tekst eller del af en tekst i journalen. Søgelinien skal blot udfyldes.

 

1.2. Søg tekst

 

Regningsnr. - Ved indtastning at et af patientens regningsnumre vises de journallinier der relaterer til dette nummer.

 

1.2. Regningsnr

 

Slettede - Slettede linjer i journalen vil vises.

 

Bilag - Hvis der ligger bilag i journalen vil disse blive vist.

 

Kun ydelser - Den vil vise en liste i journalen hvor antal er større en 1. Her har man taget ydelser. Og kun ydelser vil blive vist.

 

Anamnese - Hvis man har udfyldt noget i Anamnesen vil disse blive vist.