6.0. Header - Topbjælken

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Topbjælken > Menuer > Patient >

6.0. Header - Topbjælken

Eksporter patientdata                                                                                        Klik her for video

 

Eksporter_patientdata

 

Funktionen kan benyttes til, f.eks. hvis patienten flytter, at sende hele patientjournalen – inklusive arkiv med udskrifter, breve, fotos,

røntgenbilleder osv. til patientens nye tandlæge – under forudsætning af at denne benytter al dente.

 

Funktionen kan ligeledes benyttes i forbindelse med hen- og tilbagevisninger til andre al dente brugere.

 

 

Vælg de data der skal sendes, ved at vinge de tilsvarende bokse af. Klik Vælg alle hvis alt skal med.

 

Du kan gemme de felter, der er valgt ved at klikke Gem som standard. Derved vil de samme felter  automatisk blive vinget af, næste

gang funktionen kaldes.

 

Klik på Eksportér for at starte dataudtrækket.

 

Tag stilling til følgende:

 

Hvis man ikke er logget ind som administrator, beder systemet om et ’root’ password, for at sikre, at ingen uvedkommende kan trække

personfølsomme data ud af systemet.

 

6.1.2. Root login

 

Indtast password for at starte udtrækket.

 

Udtrækket tager et par sekunder, og når det er færdigt vises følgende skærm.

 

 

Der er nu 3 muligheder for den videre behandling af dataudtrækket.

 - Klik Gem på disk for at gemme filen på harddisken eller på et eksternt medie (Memory stick eller diskette).

- Klik på Brænd CD for at brænde filen på en CD

- Endelig er der mulighed for at sende dataudtrækket via e-mail. (Denne funktion kræver en gyldig licens til alCom Basic.)

Klikkes Send som e-mail startes al dentes mailprogram og genererer automatisk en e-mail, hvor dataudtrækket vedhæftes.
Den standardtekst, der benyttes i e-mailen kan redigeres ved at klikke Standard mail tekst.

 

 

Indsæt modtagerens e-mail adresse og klik OK.

 

Tag stilling til nedenstående:

 

 

 

Dataudtrækket der sendes er komprimeret og krypteret med en 128-bits krypteringsnøgle, så de sendte data kan udelukkende

læses ind i al dente. Der er ingen mulighed for at læse indholdet af datapakken med andre værktøjer.