6.0. Header - Topbjælken

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Topbjælken > Menuer > Patient >

6.0. Header - Topbjælken

Importer patientdata

 

 

Har man modtaget en datapakke fra en al dente kollega, skal patientens data læses ind i al dente.

Vælg menuen Patienter Importer patientdata.

 

Systemet leder nu efter import-filer.

 

Der ledes standardmæssigt i mappen ’ S:\resources\klinik1\import’.

 

Findes der datapakker i importmappen vises disse i feltet Eksisterende pakker i importmappen (se nedenfor).

Hvis pakken der skal importeres findes et andet sted (f.eks. på en CD eller i dokumentmappen) kan man blade igennem mappestrukturen

for at finde filen.

Et klik på datapakkens navn, viser hvilke filer der findes i mappen, og den klinik, der har sendt pakken vises i feltet Henvist af.

 

6.1.2. Import af patientdata

 

Klik på Importer for at starte indlæsningen.

 

Hvis patienten allerede findes i klinikkens database (f.eks. hvis det drejer sig om en tilbagevisning fra en specialtandlæge) vises

følgende advarsel:

 

6.1.2. Import advarsel

 

Svar Ja her. Systemet vil altid kun indlæse data, der er anderledes end dem der findes i systemet, så der er ingen data, der vil blive

overskrevet.

 

Importproceduren tager et par sekunder, og når den er afsluttet.

 

 

Hvis det drejer sig om en patient, der ikke findes i databasen, tildeles patienten et nyt patientnummer. For at indlæse den nye patient i

patientlisten til venstre på skærmen er det nødvendigt at genstarte al dente.

 

Når patientens journal åbnes, vil den del der ikke er journaliseret på egen klinik blive vist med en gul baggrundsfarve.

 

6.1.2. Gul baggrund